Đụ Em da trắng hàng ngon mịn màng nứng lồn Thường thì người càng mạnh mẽ thì chất độc sẽ càng đau đớn. Để không bị năng lượng thực sự của chính Han Yushuang quấy rầy, Zhan Yun đã phong ấn biển năng lượng và đan điền của cô ấy trước. Đó là một quá trình rất đau đớn để kiểm tra mọi kinh mạch bằng khí bên ngoài, và Han Yushuang đã chịu đựng nó với sự kiên trì tuyệt vời. Cuối cùng, sau một tiếng rưỡi, Zhan Yun phát hiện ra rằng chất độc được giấu trong hai bản kinh kỳ lạ củ an Yushuang. Để ngăn ngừa độc tính, khi khí bị vắt kiệt, nó sẽ chảy sang các kinh mạch khác. Zhan Yun đã niêm phong tất cả tám kinh mạch phi thường củ an Yushuang bằng kim bạc.