Không xem hơi phí bố chồng thèm lồn của diễn viên thích loạn Đau quá Đừng, đừng đặt cơ thể của tôi. Tôi làm tổn thương nó. Lúc này tôi mới nhớ ra lần huấn luyện trước mình đã dùng dây thừng trói người, dùng dây thừng trói lại đi, một tay tôi đè chị, một tay lấy sợi dây trên bàn ra giúp chị hai. tay Bạn đang làm gì thế KHÔNG Tôi sẽ, anh trai. bạn thích điều này. Tôi sẽ. Buộc dây và in nó. Chị tôi nói rằng có một vết dây, và nó sẽ không biến mất trong một hoặc hai ngày, vì vậy tôi không thể làm việc Nhưng khi cơn dâm ập đến thì tôi cũng không quan tâm lắm, cuối cùng tôi trói tay em lại.